MARET-APRIL 2017  SCHEDULE


Setu, 18 Maret , Banjar Patroman, Jawa Barat (batasan Jawa Barat saha Jawa Tengah), mara njejak, acara mantu

​Rebo, 22 Maret, rumah Ibu Teddy Rusdy, Pondok Indah, 
lakon KUNJARAKARNA, karawitan Dwidjolaras


Jumat, 24 Maret, Halaman Kantor Kabupaten Magelang, lakon MBANGUN CANDHI SAPTAARGA


Sabtu, 1 April, wiyosan Ki Purbo Asmoro, malem Minggu Paing, karawitan Mayangkara, ingkang badhe ngasta Ki Sukadi "bendhul"


Sabtu, 22 April, Lapangan Marakash, Bekasi Utara, BHARATAYUDA , karawitan Mayangkara komplit 

Selasa, 25 April, Gubuk, Purwodadi (info lanjut badhe menyusul)


Minggu, 30 April, di rumah Ki Purbo Asmoro, Gebang, Kadipiro, Solo, lakon KUNJARAKARNA, karawitan Mayangkara


(Obviously there is not complete information yet on exact address, lakon, karawitan troupe, or possibility of live-streaming internationally. These details will all come in gradually from Ki Purbo as the dates become closer.)

Javanese wayang kulit continues to be wildly popular all over Central Java, East Java, Jakarta. Dhalang Purbo Asmoro 's agenda  can be found here each month.

Ki Purbo Asmoro's first grandchild was born on Rebo Pahing, 28 Dec 2016. Ki Purbo's son, Indhung, and his wife, Vita, gave their beautiful daughter the name "Dahayu Ri Naran" and Ki Purbo added the name (from the realm of goddesses) "Tunjung Biru." From day to day she is called "Naran."