AGUSTUS 2017  SCHEDULE


JADWAL Ki Purbo Asmoro:
​(sedaya alamat persis saha info lakon dll badhe menyusul manawi sampun celak):

Setu, 5 Agustus, Ds Mangunsari, Kec Tegowanu, Kab Grobogan (celak kaliyan Demak), info lakon badhe menyusul, Mayangkara

Kamis, 17 Agustus, Pabrik Kusuma Nanda Putra, Taraman, Jetis Wetan, Kec. Pedan, Kab Klaten (info lakon badhe menyusul), Mayangkara

Setu, 19 Agustus, Ds Banaran Kulon, Kec Bagor, Kab Nganjuk, (alamat persis saha info lakon badhe menyusul)

Setu, 19, wiyosan Ki Purbo Asmoro, Minggupaingan, ingkang badhe ngasta Ki Jose Amadeus/Semarang, lakon GATHUTKACA GENDHONG, dalemipun Ki Purbo Asmoro, Gebang, Kadipiro, Solo

Rebo, 23 Agustus, Kec Bayat, Klaten, (info lakon badhe menyusul)

Kamis, 24 Agustus, Ds Sidokare, Kec Rejoso, Kab Nganjuk, (alamat persis saha info lakon badhe menyusul), Mayangkara

Jumat, 25 Agustus, Duwel, Nganjuk, (alamat persis saha info lakon badhe menyusul), Mayangkara

Setu, 26 Agustus, Alun-alun Pacitan, (info lakon badhe menyusul), Mayangkara

Minggu, 27 Agustus, Godog, Polokerto, Sukoharjo, (info lakon badhe menyusul)

Jumat, 1 September, Peresmian Sanggar Klodran, Klodran RT 06 RW 01, Kec Colomadu, Kab Karanganyar, karawitan Mayangkara, lakon dereng dipun wara2 (saking sisih ler Tugu Boto mangetan, gang kekalih ngaler, joglo pun ketingal)

​Setu, 9 Sept, UNTAG Surabaya, karawitan Mayangkara 


(Obviously there is not complete information yet on exact address, lakon, karawitan troupe, or possibility of live-streaming internationally. These details will all come in gradually from Ki Purbo as the dates become closer.)

Javanese wayang kulit continues to be wildly popular all over Central Java, East Java, Jakarta. Dhalang Purbo Asmoro 's agenda  can be found here each month.

Ki Purbo Asmoro's first grandchild was born on Rebo Pahing, 28 Dec 2016. Ki Purbo's son, Indhung, and his wife, Vita, gave their beautiful daughter the name "Dahayu Ri Naran" and Ki Purbo added the name (from the realm of goddesses) "Tunjung Biru." From day to day she is called "Naran." 

​See photos below: