Javanese wayang kulit continues to be wildly popular all over Central Java, East Java, Jakarta. Dhalang Purbo Asmoro 's agenda  can be found here each month.

Ki Purbo Asmoro's first grandchild was born on Rebo Pahing, 28 Dec 2016. Ki Purbo's son, Indhung, and his wife, Vita, gave their beautiful daughter the name "Dahayu Ri Naran" and Ki Purbo added the name (from the realm of goddesses) "Tunjung Biru." From day to day she is called "Naran." 

​See photos below:SEPTEMBER 2017  SCHEDULEJadwal Ki Purbo Asmoro:
Jumat, 1 September, Peresmian Sanggar Klodran, Klodran RT 06 RW 01, Kec Colomadu, Kab Karanganyar, karawitan Mayangkara, lakon TUMURUNING DEWI SRI (saking sisih ler Tugu Boto mangetan, gang kekalih ngaler, joglo pun ketingal)

Setu, 2 Sept, Sragen, karawitan lokal, alamat persis badhe menyusul saha informasi bab lakon

Setu, 9 Sept, UNTAG Surabaya, lakon WAHYU CAKRANINGRAT, karawitan Mayangkara

Senin-Selasa, 11-12 Sept, Ki Purbo Asmoro dados sumber ttg koleksi kagungane wayang lawas KYAI MARUTA:
"Pameran dan Sarasehan Wayang Kulit: Klaten Kota Wayang—Masa Lampau, Masa Kini, dan Masa Depan," wonten Gedhung Pandanaran, RSPD Klaten Kota

Kamis, 14 Sept, dalemipun "Kang Cakil", Ds Singopadu, Kec Sidoarjo,Kab sragen rt 9, rw 10, karawitan lokal

Setu, 16 Sept, Mantingan, Ngawi (saking Purwa Di: "Mantingan, pinggir radosan ageng...sisih kiri saking solo, alamat tepate dusun Ganggang, Desa Mantingan, kilene jembatan dadung pas, sak derenge pondok gontor putri 1 lan 2")

Senin, 18 Sept, Ngadiboyo, Nganjuk, alamat persis badhe menyusul saha informasi bab lakon

Rebo, 20 Sept, Bangka-Belitung!

Setu, 23 Sept, acara wiyosan MINGGU PAINGAN, ingkang badhe ngasta Ki Kasim Kesdolamono, wonten Gebang, Kadipiro, Solo, lakon BHARATAYUDA (nate dipun wara2 tgl 24 ning estunipun 23 malem Minggu)

Kamis, 28 Sept, Pati, alamat persis badhe menyusul saha informasi bab lakon


Setu, 30 Sept, Ki Purbo mayang mara jejak wonten Trenggalek


(Obviously there is not complete information yet on exact address, lakon, karawitan troupe, or possibility of live-streaming internationally. These details will all come in gradually from Ki Purbo as the dates become closer.)